LOGOTIPS // IMATGE DE MARCA                   

MANUALS DE MARCA                                   

DISSENY EDITORIAL

CATÀLEGS D'EMPRESA                             

CARTELLS PUBLICITÀRIS  

CAMPANYES PUBLICITÀRIES   

MERCHANDISING COMERCIAL   

SENYALITZACIÓ   

MUNTATGE D'EXPOSICIONS       

ORGANITZACIÓ GRÀFICA DE CONGRESOS        

FORMACIÓ PER A COMERCIANTS I EMPRESESEL MÈTODE DE TREBALL_GC