AVIS LEGAL


POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB
Addicionalment, l'empresa disposa d'una pàgina web en la qual ha d'incloure la següent política de privacitat i text legal:
PROTECCIÓ DE DADES GEORGINA COMA
L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d'enviar-nos/ facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que se l'informi d'això expressament o existeixi obligació legal. GEORGINA COMA es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades, seran conservats el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L'interessat és titular dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d'aquests. Així mateix, en qualsevol moment l'interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d'acudir davant l'autoritat de control competent (AEPD).


AVÍS LEGAL LSSI - CE
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GEORGINA COMA l'informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és: GEORGINA COMA
NIF: 46058625K
USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

POLÍTICA DE COOKIES
GEORGINA COMA pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de mesurament, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents a GEORGINA COMA o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que GEORGINA COMA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans provocar danys en els sistemes físics i lògics de GEORGINA COMA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. GEORGINA COMA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, GEORGINA COMA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
GEORGINA COMA serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)..
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de GEORGINA COMA. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GEORGINA COMA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de GEORGINA COMA.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
GEORGINA COMA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.


MODIFICACIONS
GEORGINA COMA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.


ENLLAÇOS
En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d'Internet, GEORGINA COMA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GEORGINA COMA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D'EXCLUSIÓ
GEORGINA COMA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.


GENERALITATS
GEORGINA COMA perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
GEORGINA COMA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre GEORGINA COMA i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.


FORMULARIS DE CONTACTE PÀGINA WEB
Responsable: GEORGINA COMA, NIF.46058625K
"En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita en aquest formulari de contacte amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud d'informació i mantenir-li al corrent dels nostres productes i/o serveis. Bases Jurídiques del Tractament: L'interès legítim, basat en informar-lo sobre els nostres serveis, productes i quan, sigui necessari, el seu consentiment. Terminis de conservació: Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament en GEORGINA COMA a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD).